Rurôni Kenshin: Sai shûshô – The Beginning

Kenshin Himura goes up against mysterious weapons dealer Enishi. He controls the underworld of China. The secret of Kenshin Himura’s “Jujishou” is also revealed.

Directors: Keishi u014ctomo, Keishi Ohtomo
Actors: Masanobu Andu00f4, Towa Araki, Kasumi Arimura, Kentez Asaka, Yu00f4suke Eguchi, Takahiro Fujimoto, Kellen Goff, Kinari Hirano, Mayu Hotta, Wataru Ichinose, Mansaku Ikeuchi
Countrys: Japan

More Details

Score Rating Count Release Date RunTime
8 832 2021-06-04 138

Crew Details

Job Title Member Name Job Title Member Name
DirectorKeishi u014ctomoWriterNobuhiro Watsuki

Leave a Reply

Your email address will not be published.